Fredning af havørreden | Disse 3 ting bør du have styr på

INFORMATION | Vil du fiske efter havørreder ved de danske kyster, er det vigtigt, at du har styr på lovgivningen omkring fredning. Her får du kort og godt at vide, hvad du bør vide.

I dette indlæg kan du læse om:

  1. Hvorfor fredning
  2. Fredningstider
  3. Mindstemål
  4. Genudsætning
  5. Fredningsbælter

#1. Fredning – Hvorfor?

Der er vedtaget love omkring fredning af havørreden for at bevare vores fiskebestand. Dette kommer ørreden og dig og mig til gode. Ikke tosset vel? Ellers var der måske ikke nogen fisk at fiske efter.

#2. Fredningstider

Der findes dele af året, hvor havørreden er fredet.

Fra 16. november – 15. januar må du ikke hjemtage ørreder i gydedragt.

Hvad er gydedragt?  En ørred i gydedragt er på siden brun/gul med sorte prikker. Man kalder dem også ‘farvede fisk’. Fisk i gydedragt skal i fredningsperioden straks og nænsomt genudsættes, så de kan leve videre.

Ørred i gydedragt
En ørred i gydedragt.

I fredningsperioden må du dog gerne tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Blanke fisk er helt sølvfarvede på siden.

En blank ørred
En blank havørred.

#3. Mindstemål

Du må hjemtage en havørred, som er mindst 40 cm. Dette gælder hele året.

Overhold loven. Snyd ikke selvom ingen kan se dig.

Fisk under mindstemål og farvede fisk fanget i fredningsperioden skal genudsættes hurtigst muligt – uanset om fisken er levende, skadet eller død.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål samt fredet fisk.

#4. Genudsætning

Det er bedst, at du genudsætter fisken ved skånsomt at fjerne krogen under vand og så lade fisken slippe væk.

Hvis en fisk tages op af vandet med hænderne, øges risikoen for at den mister skæl og slim, hvilket kan medføre, at den får infektioner og evt. dør efter genudsætningen.

Du kan læse flere gode råd om genudsætning HER.

#5. Fredningsbælter

Fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, skal kunne gøre det frit. Derfor er der fredningsbælter, hvor du ikke må fiske.

Fredningsbælterne er der, hvor åer og bække løber ud i hav og fjorde. Det er altid en god idé at tjekke, om der er et fredningsbælte lige dér, hvor du kunne tænke dig at fiske. Du kan se fredningsbælterne for dit område her:

SE FREDNINGSBÆLTER

Fredningsområdet er udformet som en halvcirkel med en radius på 500 meter regnet fra midten af udløb fra åer og bække. Nogle steder er det forbudt at fiske året rundt, andre steder gælder det kun for en vis periode af året.

Fredningsbælterne i ovenstående link vises med forskellige farver:

  • Rød – fredet helårligt
  • Blå – fredet 16. september til 15. marts
  • Gul – hvis en anden periode, eller hvis der gælder andre særlige regler.
    For at se mere om fredningsbæltet skal du klikke på det farvede felt på kortet, hvorefter et popup-vindue vil vise oplysninger om info om fredningsbæltet.

Gør dig selv den tjeneste at undersøg dit område godt, inden du fisker. Det er dit eget ansvar. Og ofte er der ikke markeret ved kysten, hvor fredningsbælterne starter.

Ejer du en telefon med kort og GPS, er det nemt at tjekke, hvor du befinder dig.

Jeg plejer at undersøge hjemmefra, hvor fredningsbælterne starter og stopper. Sådan undgår jeg at stå ude ved kysten og miste min kostbare fisketid på det administrative. Er jeg i tvivl, tjekker jeg dog ved kysten, hvor grænsen går.

Nu kender du loven og slipper for en masse fiskebøder.

Kilde: Udenrigsministeriet | Fiskeristyrelsen

Øh Martin, jeg fanger aldrig nogen fisk!”

Det er noget skidt. Måske du kunne have lyst til at læse mine indlæg: Her finder du havørreden eller 10 hurtige tips til havørredfiskeri. Indlæggene indeholder nyttige tips, som vil øge dine chancer for at få fisk på krogen.

Author: Martin Teichert | Reklame

Mit navn er Martin Teichert og jeg er manden bag MrMazzo. Jeg elsker at fiske efter havørreder. Her på siden får du mine tips til havørredfiskeriet.